Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
61 22.5.2015 11:33 - 12:20
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Dickursby, kl. 11:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 22.5.2015 10:42 - 11:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 10:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 6 7A 22.5.2015 10:01 - 10:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken, 7A mot Senattorget och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sörnäs - Helsingegatan - Björnparken - Hagnäs. Orsak: hinder på spåren. Plats: Hakaniemi. Beräknad tid: 09:58 - 10:15.
S
64 22.5.2015 09:16 - 10:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 09:27 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
23 22.5.2015 08:33 - 09:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 08:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 22.5.2015 08:22 - 09:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 08:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
577 22.5.2015 07:48 - 08:32
Regiontrafik, linje 577 från Jakobacka, kl. 07:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
75A 22.5.2015 07:48 - 09:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Jakobacka, kl. 08:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 22.5.2015 07:36 - 08:25
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 07:25 inställd.
S
A 22.5.2015 06:46 - 07:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 06:47 inställd.

Sidor

Sidor