Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 4.4.2015 08:52 - 09:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 08:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7A 3.4.2015 21:15 - 23:00
Spårvägslinje 7A, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 21:45 - 23:00.
S
7B 3.4.2015 21:15 - 23:00
Spårvägslinje 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 21:45 - 23:00.
S
86 3.4.2015 19:08 - 20:40
Esbo lokaltrafik, linje 86 från Esbo centrum, kl. 19:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7A 2.4.2015 21:15 - 23:00
Spårvägslinje 7A, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 21:45 - 23:00.
S
7B 2.4.2015 21:15 - 23:00
Spårvägslinje 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 21:45 - 23:00.
S
8 2.4.2015 20:39 - 20:55
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras sträckan Gräsviken - Sörnäs via Kampen, Järnvägstorget och Hagnäs. Mechelinsgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan körs inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Mechelininkatu. Beräknad tid: 20:35 - 20:55.
S
82 2.4.2015 20:30 - 21:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 20:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4T 2.4.2015 18:34 - 18:50
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kanavakatu. Beräknad tid: 18:31 - 18:50.
S
97 2.4.2015 15:04 - 15:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 14:49 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor