Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
21 8.11.2013 17:25 - 23:20
Esbo lokaltrafik, linje 21 från Alberga, kl. 22:20 inställd. Orsak: strejk.
S
21 8.11.2013 17:25 - 22:38
Esbo lokaltrafik, linje 21 från Lahnus (Serena), kl. 21:38 inställd. Orsak: strejk.
S
21 8.11.2013 17:24 - 20:53
Esbo lokaltrafik, linje 21 från Alberga, kl. 19:53 inställd. Orsak: strejk.
S
21 8.11.2013 17:23 - 22:37
Esbo lokaltrafik, linje 21 från Alberga, kl. 21:37 inställd. Orsak: strejk.
S
21 8.11.2013 17:23 - 21:38
Esbo lokaltrafik, linje 21 från Lahnus (Serena), kl. 20:38 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 21:22
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 20:22 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 22:08
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 21:08 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 21:08
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 20:08 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 22:38
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 21:38 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 21:52
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 20:52 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor