Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
84 12.1.2015 14:47 - 15:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 14:42 inställd. Orsak: olycka.
S
84 12.1.2015 14:40 - 15:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Degerö (Gunillavägen), kl. 14:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 12.1.2015 14:27 - 15:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 14:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
615 12.1.2015 14:22 - 15:15
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 14:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 12.1.2015 14:17 - 15:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 14:12 inställd. Orsak: olycka.
S
89 12.1.2015 14:17 - 15:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 14:22 inställd. Orsak: olycka.
S
110T 12.1.2015 13:50 - 14:59
Regiontrafik, linje 110T från Alberga, kl. 13:59 inställd. Orsak: olycka.
S
41 12.1.2015 12:55 - 13:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 41 från Gamlas (Spelmansvägen), kl. 12:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 12.1.2015 12:11 - 12:39
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 12:09 inställd.
S
M 12.1.2015 12:11 - 13:07
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 12:37 inställd.

Sidor

Sidor