Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
Metro 26.10.2013 17:38 - 18:34
S
97V 26.10.2013 14:23 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 14:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 25.10.2013 17:39 - 18:21
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 17:21 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
14 25.10.2013 16:05 - 16:57
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Hagalund, kl. 15:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 25.10.2013 12:09 - 12:45
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 12:07 - 12:45.
S
71 25.10.2013 12:01 - 12:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 11:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 4T 25.10.2013 10:41 - 11:00
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, försenas. Orsak: olycka. Plats: Katajanokka. Beräknad tid: 10:40 - 11:00.
S
10 25.10.2013 07:38 - 08:30
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Bolarskog, kl. 07:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
98 24.10.2013 18:44 - 19:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 18:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 24.10.2013 17:57 - 18:40
Regiontrafik, linje 205 från Helsingfors, kl. 17:40 inställd. Orsak: trafikstockning.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här
22.8.2018 Nya zoner:

Sidor