Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
P 15.8.2015 15:21 - 16:09
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 15:09 inställd.
S
638 15.8.2015 15:03 - 19:00
Regiontrafik, linje 638, undantagsrutt via Stationsvägen i Kervo. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 06:00 - 19:00.
S
973 638 633 15.8.2015 14:55 - 19:00
Regiontrafik, linjerna: 633, 973 och 638, undantagsrutt i Kervo via Stationsvägen. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 06:00 - 19:00.
S
5 15.8.2015 14:45 - 19:00
Kervo lokaltrafik, linje 5, undantagsrutt. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 06:00 - 19:00.
S
77 15.8.2015 14:39 - 15:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 14:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 15.8.2015 14:00 - 20:30
Helsingfors linje 21V, undantagsrutt. Körs till Hallonnäs via Mörtnäsvägen. Sjöallen trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 15-20.30.
S
110T 15.8.2015 14:00 - 20:00
T-linjerna via Drumsö kör till Västerläden via Lemisholmsvägens korsning. Hållplatserna Enåsen och Braxviksvägen trafikeras inte. Orsak: Helsinnki City Marathon. Tid: 15-20.
S
20 15.8.2015 14:00 - 20:30
Helsingfors linje 20, undantagsrutt. Kl 15-18.30 via N. Järnvägsgatan, Bulevarden trafikeras inte. Ca. kl 15-20.30 i Drumsö körs linjen till Hallonnäs, inte Enåsen. Orsak: Helsinki City Marathon.
S
70T 15.8.2015 14:00 - 21:00
Helsingfors linje 70T, undantagsrutt. Körs via Nordenskiöldsgatan och A. Kivis gata. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 15.30-21.
S
6T 15.8.2015 14:00 - 19:00
Spårvägslinje 6T, undantagsrutt. Sträckan Järnvägstation-Uppropskontoret körs som linje 9 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 15:30 - 19.

Sidor

Sidor