Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
72 24.8.2015 16:07 - 17:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 16:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 24.8.2015 15:26 - 16:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 24.8.2015 15:23 - 16:16
Esbo lokaltrafik, linje 86 från Esbo centrum, kl. 15:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 24.8.2015 13:39 - 14:07
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Karjalankatu. Beräknad tid: 13:37 - 14:07.
S
17 24.8.2015 10:50 - 11:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 10:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 24.8.2015 10:50 - 12:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 11:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 24.8.2015 10:21 - 11:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 10:03 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
U 24.8.2015 07:26 - 08:35
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 07:35 inställd.
S
206 24.8.2015 06:49 - 07:35
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 06:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 24.8.2015 05:58 - 08:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 07:56 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor