Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
650 11.7.2015 21:28 - 22:15
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 21:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
31 11.7.2015 12:14 - 13:12
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Jorv, kl. 12:12 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
I 11.7.2015 11:00 - 11:39
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors kl. 10:39, inställd.
S
75 11.7.2015 08:23 - 09:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Parkstad station, kl. 08:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
87 11.7.2015 05:50 - 06:33
Vanda lokaltrafik, linje 87 från Mellungsbacka, kl. 05:33 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
23 10.7.2015 22:50 - 23:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 22:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 10.7.2015 19:13 - 20:08
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 19:08 inställd. Orsak: olycka.
S
205 10.7.2015 18:32 - 19:30
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 18:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 10.7.2015 16:57 - 19:55
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 18:55 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 10.7.2015 15:57 - 18:55
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 17:55 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor