Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
550 17.11.2014 06:29 - 07:17
Regiontrafik, linje 550 från Westendstationen, kl. 06:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
U S L Y 17.11.2014 06:15 - 07:00
Närtågen: L, S, U och Y, möjliga förseningar mellan Köklax och Kyrkslätt . Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 05:57 - 07:00.
S
Metro Ruoholahti - Vuosaari 17.11.2014 06:02 - 07:00
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem mellan Gräsviken - Östra centrum. Beräknad tid: 05:40 - 07:00.
S
L 17.11.2014 05:31 - 06:17
Närtåget L mot Helsingfors, kl. 05:17 inställd.
S
6T 6 16.11.2014 21:00 - 24.11.2014 03:00
Spårvagnslinjerna 6 och 6T kör i stället för Tavastvägen rutten Hagnäs - Björnparken - Västra Brahegatan - Sturegatan - egen rutt 17-23.11 p.g.a. vattenledningsarbeten.
S
8 16.11.2014 21:00 - 24.11.2014 03:00
Spårvagnslinje 8 kör rutten Helsingegatan - Västra Brahegatan - Sturegatan - egen rutt 17-23.11 p.g.a. vattenledningsarbeten.
S
70 16.11.2014 18:09 - 19:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 70 från Järnvägstorget, kl. 18:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
902 16.11.2014 17:00 - 18.11.2014 05:00
Kyrkslätts interna busslinje 902K kör inte via Tollsvägen 17.11 kl. 5 - 18.11 kl. 5 p.g.a. brobygge. Bussarna kör via Jorvas anslutning.
S
64 16.11.2014 09:13 - 10:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 09:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
85 16.11.2014 08:33 - 09:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 08:22 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor