Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 27.3.2015 17:21 - 18:55
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 17:55 inställd.
S
54 27.3.2015 16:55 - 17:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 16:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 27.3.2015 11:12 - 11:45
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 3 rutten Järnvägstorget - Alexandersgatan - Salutorget - som 2 rutten Olympiaterminalen - Eira - Bulevarden - Mannerheimvägen - Simonsgatan. Orsak: olycka. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 11:08 - 11:45.
S
42 27.3.2015 08:24 - 09:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Kampen, kl. 08:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 27.3.2015 07:24 - 08:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 07:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
72 27.3.2015 07:18 - 08:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 07:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 27.3.2015 07:06 - 07:55
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 06:55 inställd.
S
6 26.3.2015 19:01 - 19:30
Spårvägslinje 6, undantagsrutt. Vänds vid Trekanten. Sandviken trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 18:59 - 19:30.
S
165 26.3.2015 18:14 - 19:16
Regiontrafik, linje 165 från Helsingfors, kl. 18:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 25.3.2015 22:01 - 22:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 21:51 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor