Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 18.3.2015 08:11 - 09:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 08:31 inställd.
S
1A 1 18.3.2015 07:44 - 08:00
Spårvägslinjerna: 1 mot Salutorget och 1A mot Eira , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Fabriksgatan och Styrmansgatan trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 07:40 - 08:00.
S
21V 18.3.2015 06:28 - 07:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 06:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
2 17.3.2015 21:47 - 22:15
Linje 2 kör inte till Olympiaterminalen.
S
59 17.3.2015 16:35 - 17:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 16:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 17.3.2015 16:31 - 17:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:15 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 17.3.2015 16:31 - 17:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:47 inställd. Orsak: olycka.
S
611 17.3.2015 16:17 - 17:35
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 16:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
150 17.3.2015 15:55 - 16:48
Regiontrafik, linje 150 från Helsingfors, kl. 15:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 17.3.2015 14:11 - 14:57
Vanda lokaltrafik, linje 52 från Korso, kl. 13:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor