Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 4.9.2014 10:01 - 10:47
Närtåget M mot centrum, kl. 10:17 inställd.
S
N 4.9.2014 09:51 - 11:25
Närtåget N mot centrum, kl. 10:25 inställd.
S
N 4.9.2014 09:51 - 10:41
Närtåget N från centrum, kl. 09:41 inställd.
S
A 4.9.2014 09:46 - 09:57
Närtåget A mot centrum, kl. 09:27 inställd.
S
A 4.9.2014 09:46 - 10:17
Närtåget A mot centrum, kl. 09:47 inställd.
S
M 4.9.2014 09:41 - 09:57
Närtåget M mot centrum, kl. 09:27 inställd.
S
E 4.9.2014 09:26 - 10:25
Närtåget E mot centrum, kl. 09:25 inställd.
S
A 4.9.2014 09:22 - 09:47
Närtåget A mot centrum, kl. 09:17 inställd.
S
R Z M U A H S E N 4.9.2014 09:12 - 10:00
Närtågen: H, N, R, A, E, M, S, U och Z, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:09 - 10:00.
S
N 4.9.2014 09:11 - 09:51
Närtåget N från centrum, kl. 08:51 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor