Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
2 23.3.2015 22:18 - 22:25
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 22:16 - 22:25.
S
N 23.3.2015 18:46 - 19:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 18:31 inställd.
S
9 6T 23.3.2015 17:13 - 18:10
Spårvägslinjerna: 9 mot Västra terminalen och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. . Orsak: strömstörning. Plats: Jätkäsaari. Beräknad tid: 17:07 - 18:10.
S
87 23.3.2015 13:37 - 14:32
Vanda lokaltrafik, linje 87 från Mellungsbacka, kl. 13:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 23.3.2015 08:03 - 09:23
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 08:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 23.3.2015 07:44 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 07:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 23.3.2015 07:34 - 08:20
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 23.3.2015 07:32 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 23.3.2015 07:19 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 07:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 23.3.2015 07:19 - 08:48
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 07:48 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor