Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 14.8.2014 18:31 - 18:47
Närtåget A mot centrum, kl. 18:17 inställd.
S
78 14.8.2014 17:41 - 18:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 17:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
738 14.8.2014 17:36 - 18:28
Regiontrafik, linje 738 från Helsingfors, kl. 17:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
518 14.8.2014 17:17 - 18:10
Regiontrafik, linje 518 från Sörnäs, kl. 17:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 14.8.2014 16:29 - 17:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6 14.8.2014 14:24 - 15:32
Spårvägslinje 6 mot Arabia, undantagsrutt. Vänds vid Pauluskyrkan. Arabia trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Arabian päättäri. Beräknad tid: 14:22 - 15:32.
S
4 4T 14.8.2014 14:09 - 14:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Arkadiagatan - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hesperianpuisto. Beräknad tid: 14:08 - 14:30.
S
10 14.8.2014 14:08 - 14:30
Spårvägslinje 10 mot Lillhoplax, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Arkadiagatan - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hesperian puisto. Beräknad tid: 14:06 - 14:30.
S
7A 14.8.2014 14:08 - 14:30
Spårvägslinje 7A mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Arkadiagatan - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hesperian puisro. Beräknad tid: 14:06 - 14:30.
S
106 13.8.2014 19:04 - 19:49
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 18:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor