Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 6.2.2014 16:36 - 16:49
Närtåg K mot centrum 16:15, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 16:34 - 16:49.
S
62 6.2.2014 15:56 - 16:52
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 15:52 inställd. Orsak: olycka.
S
23 6.2.2014 15:24 - 16:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 6.2.2014 15:08 - 16:08
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 15:08 inställd. Orsak: olycka.
S
71 6.2.2014 14:55 - 15:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 14:58 inställd. Orsak: olycka.
S
68 6.2.2014 14:18 - 15:07
Vanda lokaltrafik, linje 68 från Rosendal, kl. 14:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70V 6.2.2014 12:10 - 12:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 70V från Skomakarböle, kl. 11:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
195 6.2.2014 10:27 - 11:15
Regiontrafik, linje 195 från Ladusved, kl. 10:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
94 6.2.2014 10:05 - 10:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 09:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 6.2.2014 08:03 - 08:35
Närtåg I från Helsingfors kl. 07:45 och från Dickursby kl. 08:13, inställd. Beräknad tid: 07:59 - 08:35.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor