Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
50 15.4.2014 14:56 - 17:38
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 16:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
50 15.4.2014 14:55 - 16:25
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 15:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
51 15.4.2014 14:55 - 15:05
Vanda lokaltrafik, linje 51K, undantagsrutt: trafikeras inte via Flygplatsens tekniska området.Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 14:51 - 15:05.
S
519 941 612 514 535 15.4.2014 14:52 - 15:05
Regiontrafik, linjerna: 514K, 519A, 535, 612K och 941, undantagsrutt. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 14:34 - 15:05.
S
77 15.4.2014 14:08 - 15:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 14:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
813 15.4.2014 13:35 - 14:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 813 från Nordsjö (M), kl. 13:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
813 15.4.2014 13:31 - 14:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 813 från Norra köpcentrum, kl. 13:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 15.4.2014 11:52 - 12:33
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 11:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 15.4.2014 08:56 - 09:55
Närtåg M kl 09:04 från Helsingfors och 09:32 från Vandaforsen, inställd. Beräknad tid: 08:53 - 09:55.
S
M 15.4.2014 07:35 - 08:24
Närtåg M från Helsingfors kl. 07:34 och från Vandaforsen kl. 08:02 inställd. Beräknad tid: 07:30 - 08:24.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor