Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 14.1.2015 06:36 - 07:35
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 06:35 inställd.
S
9 1A 1 2 14.1.2015 06:35 - 06:50
Spårvägslinjerna: 1 mot Salutorget , 9 mot Västra terminalen, 2 mot Brunnsparken och 1A mot Eira , möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Karlegatan. Beräknad tid: 06:31 - 06:50.
S
A 13.1.2015 22:41 - 23:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 22:54 inställd.
S
A 13.1.2015 22:41 - 23:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 23:17 inställd.
S
S 13.1.2015 21:51 - 22:32
Närtåget S mot Helsingfors, kl. 21:32 inställd.
S
7A 13.1.2015 19:34 - 20:00
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, försenas. Orsak: växelfel. Plats: Sturenkatu. Beräknad tid: 19:32 - 20:00.
S
93K 13.1.2015 17:59 - 18:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Östra Centrum(M), kl. 17:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70V 13.1.2015 15:56 - 16:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 70V från Järnvägstorget, kl. 15:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 13.1.2015 15:30 - 16:40
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
503 13.1.2015 14:31 - 15:00
Regiontrafik, linje 503, undantagsrutt. Trafikeras inte Havshagen. Trafikeras Sörnäs strandvägen. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 14:25 - 15:00.

Sidor

Sidor