Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
69 8.2.2014 09:00 - 10:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 09:00 inställd. Orsak: olycka.
S
M 7.2.2014 20:09 - 20:30
S
10 7.2.2014 19:23 - 19:40
Spårvägslinje 10 mot Kirurgen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Trekanten - Studenthuset. Kirurgen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 19:21 - 19:40.
S
N 7.2.2014 18:08 - 18:41
Närtåg N från centrum kl. 18:11, inställd. Beräknad tid: 18:06 - 18:41.
S
165 7.2.2014 17:50 - 18:50
Regiontrafik, linje 165 från Köklax, kl. 17:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 7.2.2014 17:44 - 18:28
Närtåg N från centrum kl. 17:51, inställd. Beräknad tid: 17:42 - 18:28.
S
79 7.2.2014 17:30 - 18:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 17:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 7.2.2014 17:18 - 17:49
Närtåg K mot centrum kl. 17:15, inställd. Beräknad tid: 17:15 - 17:49.
S
453 7.2.2014 16:06 - 16:49
Regiontrafik, linje 453 från Helsingfors, kl. 15:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
106 7.2.2014 15:58 - 16:39
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 15:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor