Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
24 9.8.2014 19:52 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, undantagsrutt. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 13:55 - 21:00.
S
24 9.8.2014 19:51 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, undantagsrutt. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 13:55 - 21:00.
S
21V 9.8.2014 19:50 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), undantagsrutt. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:19 - 21:00.
S
7B 7A 9.8.2014 15:00 - 17:00
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 17:00.
S
4 9.8.2014 15:00 - 17:00
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras rutten Snellmansgatan - Kajsaniemigatan - Brunnsgatan. Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 17:00.
S
2 9.8.2014 13:16 - 21:00
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Glaspalatsen - Järnvägstorget. Runebergsgatan och Kampen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Arkadiankatu - Pohjoinen Rautatiekatu. Beräknad tid: 13:13 - 21:00.
S
95 9.8.2014 08:26 - 09:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 08:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85N 9.8.2014 01:42 - 03:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 85N från Järnvägstorget, kl. 02:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52 8.8.2014 18:21 - 19:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 18:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 8.8.2014 10:50 - 11:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 10:32 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor