Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 24.9.2013 13:46 - 14:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 13:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 24.9.2013 09:08 - 10:00
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
45 24.9.2013 09:05 - 10:05
Vanda lokaltrafik, linje 45 från Myrbacka, kl. 09:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
106 24.9.2013 06:43 - 07:33
Regiontrafik, linje 106 från Helsingfors, kl. 06:33 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 23.9.2013 23:30 - 24.9.2013 05:00
Spårvägslinjerna 2 och 3, undantagsrutt. I Eira trafikeras endast i riktning Fredriksgatan - Salutorget. Orsak: banarbeten. Tid: 24 - 05:00.
S
122 23.9.2013 21:59 - 23:00
Regiontrafik, linje 122 från Helsingfors, kl. 22:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147 23.9.2013 21:00 - 22:01
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 21:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 23.9.2013 19:42 - 20:35
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 19:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
740 23.9.2013 15:05 - 16:10
Regiontrafik, linje 740 från Helsingfors, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
61 23.9.2013 14:46 - 15:35
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Dickursby, kl. 14:35 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor