Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 18.9.2014 14:42 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 14:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 18.9.2014 09:41 - 10:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 09:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
171 18.9.2014 08:05 - 09:10
Regiontrafik, linje 171 från Kampen, kl. 08:10 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
R 18.9.2014 07:36 - 08:52
Närtåget R mot centrum, kl. 07:52 inställd.
S
6 17.9.2014 16:43 - 17:15
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. Vänds vid Trekanten. Sandviken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hietalahden tori. Beräknad tid: 16:41 - 17:15.
S
I 17.9.2014 16:11 - 17:13
Närtåget I mot centrum, kl. 16:43 inställd.
S
I 17.9.2014 16:11 - 16:25
Närtåget I från centrum, kl. 15:55 inställd.
S
I 17.9.2014 16:11 - 16:45
Närtåget I från centrum, kl. 16:15 inställd.
S
I 17.9.2014 16:11 - 16:53
Närtåget I mot centrum, kl. 16:23 inställd.
S
K 17.9.2014 15:50 - 16:59
Närtåg K mot centrum kl. 16:25, inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor