Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
65A 12.8.2014 15:05 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Drumsö (Hallonnäs), kl. 15:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 12.8.2014 14:56 - 15:15
Närtåget I från centrum, kl. 14:45 inställd.
S
I 12.8.2014 14:56 - 15:43
Närtåget I mot centrum, kl. 15:13 inställd.
S
611 12.8.2014 14:02 - 15:18
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 14:18 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
2 12.8.2014 13:55 - 14:58
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Otnäs, kl. 13:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 12.8.2014 12:56 - 13:30
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Bulevarden - Eira - som 3 rutten Olympiaterminalen - Salutorget - Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Orsak: olycka. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 12:54 - 13:30.
S
3 2 12.8.2014 11:15 - 11:45
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 3 rutten Järnvägstorget - Alexandersgatan - Salutorget - som 2 rutten Olympiaterminalen - Eira - Bulevarden - Mannerheimvägen - Simonsgatan. Orsak: olycka. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 11:10 - 11:45.
S
N 12.8.2014 09:06 - 10:31
Närtåg N mot centrum kl. 09:55, inställd. Beräknad tid: 09:04 - 10:31.
S
N 12.8.2014 09:05 - 09:48
Närtåg N från centrum kl. 09:11, inställd. Beräknad tid: 09:02 - 09:48.
S
N 12.8.2014 08:47 - 09:41
Närtåg N mot centrum kl. 09:05, inställd. Beräknad tid: 08:34 - 09:41.

Sidor