Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
9 19.12.2014 20:55 - 21:52
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. . Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemi. Beräknad tid: 20:53 - 21:52.
S
3 19.12.2014 20:54 - 21:52
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. . Orsak: testmeddelande. Plats: Kaisaniemi. Beräknad tid: 20:53 - 21:52.
S
6 19.12.2014 20:54 - 21:52
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. . Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemi. Beräknad tid: 20:52 - 21:52.
S
9 19.12.2014 19:54 - 20:50
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. . Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemi. Beräknad tid: 19:51 - 20:50.
S
3 19.12.2014 19:52 - 20:50
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. . Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemi. Beräknad tid: 19:51 - 20:50.
S
6 19.12.2014 19:52 - 20:50
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. . Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemi. Beräknad tid: 19:50 - 20:50.
S
3 19.12.2014 19:31 - 19:50
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan - Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemenkatu. Beräknad tid: 19:29 - 19:50.
S
6 19.12.2014 19:31 - 19:50
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Snellmansgatan - Alexandersgatan - Studenthuset. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemenkatu. Beräknad tid: 19:29 - 19:50.
S
9 19.12.2014 19:30 - 19:50
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Snellmansgatan - Alexandersgatan - Studenthuset. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Kaisaniemenkatu. Beräknad tid: 19:28 - 19:50.
S
75 19.12.2014 17:09 - 17:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Järnvägstorget, kl. 16:53 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor