Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
53 11.10.2014 14:17 - 23:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 53, undantagsrutt. Toivogatan stängd. Trafikeras Helsingegatan - Rosavillagatan. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: - 23:00.
S
61 11.10.2014 12:59 - 13:40
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Dickursby, kl. 12:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
61 10.10.2014 23:04 - 23:51
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 22:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 10.10.2014 18:47 - 19:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 18:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 10.10.2014 18:47 - 19:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 18:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 10.10.2014 18:16 - 18:45
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, försenad. Orsak: hinder på spåren. Plats: Helsinginkatu/Ooppera. Beräknad tid: 18:13 - 18:45.
S
N 10.10.2014 17:51 - 18:35
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 17:35 inställd.
S
1A 7A 10.10.2014 17:32 - 18:00
Spårvägslinjerna: 7A mot Senattorget och 1A mot Eira , försenas. Plats: Liisankatu. Beräknad tid: 17:30 - 18:00.
S
2 10.10.2014 16:20 - 17:18
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Otnäs, kl. 16:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 10.10.2014 16:17 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 16:08 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor