Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 20.9.2014 18:56 - 20:25
Närtåget N mot centrum, kl. 19:25 inställd.
S
M 20.9.2014 18:51 - 19:04
Närtåget M från centrum, kl. 18:34 inställd.
S
E 20.9.2014 18:51 - 19:55
Närtåget E mot centrum, kl. 18:55 inställd.
S
M 20.9.2014 18:51 - 19:32
Närtåget M mot centrum, kl. 19:02 inställd.
S
N 20.9.2014 18:41 - 19:31
Närtåget N från centrum, kl. 18:31 inställd.
S
N 20.9.2014 18:41 - 20:15
Närtåget N mot centrum, kl. 19:15 inställd.
S
77 20.9.2014 15:54 - 17:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 16:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 20.9.2014 14:15 - 14:45
Spårvägslinje 8, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kustaankatu. Beräknad tid: 14:13 - 14:45.
S
550 20.9.2014 14:15 - 15:30
Regiontrafik, linje 550, undantagsrutt: Tapiolavägen - Teknikvägen - Ring I. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:45 - 15:30.
S
102 20.9.2014 14:15 - 15:30
Regiontrafik, linje 102, undantagsrutt: Ring I - Teknikvägen - Datavägen - Otnäsvägen - Otsvängen. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:45 - 15:30.

Sidor

Sidor