Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
22 8.11.2013 17:22 - 21:08
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 20:08 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 22:38
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 21:38 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 21:52
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 20:52 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 22:22
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 21:22 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 22:55
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 21:55 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 21:38
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 20:38 inställd. Orsak: strejk.
S
15 8.11.2013 17:22 - 21:35
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 20:35 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 23:26
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 22:26 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 21:22
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 20:22 inställd. Orsak: strejk.
S
22 8.11.2013 17:22 - 22:08
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 21:08 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor