Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
102 29.1.2014 08:17 - 09:14
Regiontrafik, linje 102 från Otnäs, kl. 08:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
543 29.1.2014 07:48 - 08:29
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 07:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 29.1.2014 05:09 - 06:10
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 05:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
516 28.1.2014 17:47 - 18:30
Regiontrafik, linje 516 från Mårtensdal, kl. 17:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Z 28.1.2014 17:45 - 18:40
Närtåg Z mot centrum kl 17:57 från Kervo, försenas ungefär 20 min.. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 17:40 - 18:40.
S
K 28.1.2014 17:13 - 18:21
Närtåg K från Helsingfors kl. 17:01 och från Kervo kl. 17:45, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 17:07 - 18:21.
S
21V 28.1.2014 16:21 - 17:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147 28.1.2014 16:17 - 17:26
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 16:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
67 28.1.2014 16:16 - 17:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 16:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 28.1.2014 15:57 - 16:00
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 15:53 - 16:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor