Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
23 10.12.2013 08:49 - 09:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 08:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 10.12.2013 08:47 - 09:28
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Otnäs, kl. 08:28 inställd. Orsak: olycka.
S
102 10.12.2013 08:16 - 09:11
Regiontrafik, linje 102 från Helsingfors, kl. 08:11 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
67 10.12.2013 08:14 - 09:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 08:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
U 10.12.2013 07:42 - 08:21
Närtåg U mot centrum kl. 7:35 inställd. Beräknad tid: 07:39 - 08:21.
S
132 9.12.2013 20:12 - 20:53
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 19:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
510 9.12.2013 18:50 - 19:59
Regiontrafik, linje 510 från Mårtensdal, kl. 18:59 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
1A 9.12.2013 18:25 - 19:00
Spårvägslinje 1A mot Eira , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Fabriksgatan och Styrmansgatan trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Telakkakatu. Beräknad tid: 18:22 - 19:00.
S
21V 9.12.2013 17:29 - 18:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 17:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
103 9.12.2013 16:54 - 17:47
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 16:47 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor