Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
110T 2.7.2013 10:26 - 11:06
Regiontrafik, linje 110T från Kampen, kl. 10:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
61 2.7.2013 06:31 - 07:20
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 06:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
75 1.7.2013 21:04 - 21:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Järnvägstorget, kl. 20:50 inställd. Orsak: olycka.
S
362 1.7.2013 17:54 - 18:40
Regiontrafik, linje 362 från Helsingfors, kl. 17:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65 1.7.2013 17:54 - 18:46
Esbo lokaltrafik, linje 65 från Köklax, kl. 17:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 1.7.2013 16:10 - 17:30
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 1.7.2013 15:32 - 16:15
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Otnäs, kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 1.7.2013 15:17 - 16:02
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 15:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 1.7.2013 14:42 - 15:35
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Bolarskog, kl. 14:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
165 1.7.2013 13:57 - 14:43
Regiontrafik, linje 165 från Köklax, kl. 13:43 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor