Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
158 8.11.2013 15:52 - 18:07
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 17:07 inställd. Orsak: strejk.
S
121A 8.11.2013 15:52 - 16:47
Regiontrafik, linje 121A från Bolarskog, kl. 15:47 inställd. Orsak: strejk.
S
121A 8.11.2013 15:52 - 17:26
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 16:26 inställd. Orsak: strejk.
S
158 8.11.2013 15:52 - 17:22
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 16:22 inställd. Orsak: strejk.
S
121A 8.11.2013 15:52 - 17:58
Regiontrafik, linje 121A från Bolarskog, kl. 16:58 inställd. Orsak: strejk.
S
121A 8.11.2013 15:52 - 19:12
Regiontrafik, linje 121A från Bolarskog, kl. 18:12 inställd. Orsak: strejk.
S
121A 8.11.2013 15:52 - 18:33
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 17:33 inställd. Orsak: strejk.
S
158 8.11.2013 15:51 - 17:47
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 16:47 inställd. Orsak: strejk.
S
158 8.11.2013 15:51 - 17:03
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 16:03 inställd. Orsak: strejk.
S
158 8.11.2013 15:51 - 22:37
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 21:37 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor