Meddelanden

S
P 2.6.2020 14:18 - 17:48
Tåg P Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Myyrmäki kl. 16:18 är inställd.
S
K 2.6.2020 14:12 - 17:42
Tåg K Kerava - Helsinki kl. 16:12 är inställd.
S
K 2.6.2020 14:11 - 17:41
Tåg K Helsinki - Kerava kl. 16:11 är inställd.
S
I 2.6.2020 14:06 - 17:36
Tåg I Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Tikkurila kl. 16:06 är inställd.
S
P 2.6.2020 13:58 - 17:28
Tåg P Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Myyrmäki kl. 15:58 är inställd.
S
K 2.6.2020 13:52 - 17:22
Tåg K Kerava - Helsinki kl. 15:52 är inställd.
S
K 2.6.2020 13:51 - 17:21
Tåg K Helsinki - Kerava kl. 15:51 är inställd.
S
I 2.6.2020 13:46 - 17:16
Tåg I Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Tikkurila kl. 15:46 är inställd.
S
P 2.6.2020 13:38 - 17:08
Tåg P Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Myyrmäki kl. 15:38 är inställd.
S
K 2.6.2020 13:32 - 17:02
Tåg K Kerava - Helsinki kl. 15:32 är inställd.
S
K 2.6.2020 13:31 - 17:01
Tåg K Helsinki - Kerava kl. 15:31 är inställd.
S
I 2.6.2020 13:26 - 16:56
Tåg I Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Tikkurila kl. 15:26 är inställd.
S
I P K 2.6.2020 06:55 - 19:00
Vartannat I, P och K-tåg ställs in p.g.a. tekniskt fel. Turintervall 20 min. Gäller till tis.kväll. Även andra förseningar
S
M2M M1B M2B M2 M1 1.6.2020 04:30 - 7.6.2020 23:30
Björkholmens station stängd 1.6-5.8. Förbindelser till området med buss från Drumsö station. Annars går metron som vanligt. Info: HSL.fi
S
19 28.5.2020 16:30 - 14.6.2020 23:30
Sveaborgfärjans kapacitet minskas tills vidare p.g.a. coronaviruset. Ombordstigning till färjan begränsas vid kajens porter för att ha mera rum på färjan
S
K 2.6.2020 08:52 - 12:22
Tåg K Kerava - Helsinki kl. 10:52 är inställd.
S
K 2.6.2020 08:51 - 12:21
Tåg K Helsinki - Kerava kl. 10:51 är inställd.
S
I 2.6.2020 08:46 - 12:16
Tåg I Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Tikkurila kl. 10:46 är inställd.
S
P 2.6.2020 08:38 - 12:08
Tåg P Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Myyrmäki kl. 10:38 är inställd.
S
K 2.6.2020 08:32 - 12:02
Tåg K Kerava - Helsinki kl. 10:32 är inställd.
S
K 2.6.2020 08:31 - 12:01
Tåg K Helsinki - Kerava kl. 10:31 är inställd.
S
I 2.6.2020 08:26 - 11:56
Tåg I Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Tikkurila kl. 10:26 är inställd.
S
P 2.6.2020 08:18 - 11:48
Tåg P Helsinki - Lentoas. - Helsinki via Myyrmäki kl. 10:18 är inställd.
S
K 2.6.2020 08:12 - 11:42
Tåg K Kerava - Helsinki kl. 10:12 är inställd.
S
K 2.6.2020 08:11 - 11:41
Tåg K Helsinki - Kerava kl. 10:11 är inställd.

Sidor

Sidor

Sidor