Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 543 14 12 3 2 46 4.12.2014 14:00 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 18:00.
S
31 4.12.2014 09:50 - 10:31
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Jorv, kl. 09:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 4.12.2014 09:31 - 09:40
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan - Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 09:29 - 09:40.
S
6 4.12.2014 09:30 - 09:40
Spårvägslinje 6 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan- Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 09:28 - 09:40.
S
9 4.12.2014 09:29 - 09:40
Spårvägslinje 9 mot Östra böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan - Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 09:24 - 09:40.
S
841 4.12.2014 09:15 - 10:30
Regiontrafik, linje 841 från Söderkulla, kl. 09:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 4.12.2014 06:00 - 09:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 10:00.
S
4 543 14 12 3 2 46 4.12.2014 06:00 - 09:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 10:00.
S
8 3.12.2014 19:18 - 19:30
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Idrottshuset - Sturegatan - Pauluskyrkan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Helsinginkatu. Beräknad tid: 19:15 - 19:30.
S
345 3.12.2014 19:06 - 20:05
Regiontrafik, linje 345 från Helsingfors, kl. 19:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor