Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
59 23.10.2013 09:54 - 10:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 09:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 23.10.2013 08:34 - 09:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 08:21 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4T 23.10.2013 08:21 - 09:00
Spårvägslinjerna: 4 och 4T, försenad. Orsak: olycka. Plats: Tukholmankatu. Beräknad tid: 08:19 - 09:00.
S
740 23.10.2013 07:54 - 08:45
Regiontrafik, linje 740 från Nissas, kl. 07:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 23.10.2013 07:31 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 07:31 inställd. Orsak: olycka.
S
195 22.10.2013 22:55 - 23:35
Regiontrafik, linje 195 från Ladusved, kl. 22:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 22.10.2013 22:18 - 23:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 22:03 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
474 22.10.2013 19:21 - 20:11
Regiontrafik, linje 474 från Helsingfors, kl. 19:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
514 22.10.2013 17:04 - 18:00
Regiontrafik, linje 514 och 540, möjliga förseningar. Orsak: olycka / Ring 1. Beräknad tid: 17:01 - 18:00.
S
54 22.10.2013 17:02 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 54, försenas. Orsak: olycka / Ring 1. Beräknad tid: 16:59 - 18:00.

Sidor

Sidor

Sidor