Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 22.12.2014 07:38 - 08:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 07:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 22.12.2014 07:19 - 09:20
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 08:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
50 22.12.2014 07:18 - 08:12
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 07:12 inställd. Orsak: personalbrist.
S
70 21.12.2014 20:49 - 21:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 70 från Järnvägstorget, kl. 20:34 inställd. Orsak: olycka.
S
55 21.12.2014 19:37 - 20:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 55, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Juhana Herttuan tie. Beräknad tid: 19:33 - 20:30.
S
21 21.12.2014 17:56 - 18:56
Esbo lokaltrafik, linje 21 från Lahnus (Serena), kl. 17:56 inställd. Orsak: olycka.
S
66 21.12.2014 17:29 - 18:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Västra Baggböle, kl. 17:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6 7A 21.12.2014 17:22 - 17:40
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 7A mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sörnäs - Helsingegatan - Björnparken - Hagnäs. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 17:19 - 17:40.
S
841 21.12.2014 16:47 - 18:00
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 17:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 21.12.2014 16:43 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:39 inställd. Orsak: trafikstockning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor