Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
21V 21.12.2014 16:43 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:39 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
88 21.12.2014 15:43 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 15:27 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
73 21.12.2014 15:38 - 17:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 73, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Kumpula. Beräknad tid: 15:36 - 17:36.
S
21V 21.12.2014 15:28 - 16:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 15:24 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
55 21.12.2014 15:09 - 15:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:57 inställd. Orsak: olycka.
S
81 21.12.2014 14:51 - 15:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 14:40 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
79 81 21.12.2014 14:43 - 16:40
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 79 och 81, glesare turer. Beräknad tid: 14:40 - 16:40.
S
21V 21.12.2014 14:34 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 15:20 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
21V 21.12.2014 14:34 - 16:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 15:39 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
27 20.12.2014 17:42 - 18:29
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 17:29 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor