Följ hur reskassan används

Följ hur en enskild arbetstagare använder reskassan i förmånstagarens uppgifter

I förmånstagarens uppgifter ser du alla biljetter som en enskild arbetstagare har köpt. Välj den arbetstagare vars uppgifter du vill granska genom att klicka på arbetstagarens namn i vyn ”Förmånstagare”. På den sida som öppnas ser du det återstående beloppet, hur mycket av det som har använts och alla biljettköp som arbetstagaren har gjort. I samband med varje inköp visas också datum och tid.

Få en rapport över hur dina anställda använder reskassan

På mellanbladet ”Rapporter” hittar du en rapport som innehåller ett sammandrag över alla inköp som har gjorts med reskassan. Välj ”Inköp” som rapporttyp och ange den önskade perioden för att granska alla inköp som dina anställda har gjort.