Periodbiljett som fortlöpande beställning: Varför visas samma arbetstagare flera gånger på samma faktura?

En periodbiljett i form av en fortlöpande beställning är alltid giltig i 30 dygn, oavsett antalet dygn i månaden. På grund av detta kan fakturering ske två gånger inom samma kalendermånad. Köpdagen för periodbiljetter som en fortlöpande beställning infalleralltid  två dagar innan den nya perioden börjar.

Exempel: Nästa debiteringsdatum för en periodbiljett som debiterats den 1 mars infaller den 30 mars, alltså inom samma månad. På grund av detta kommer den faktura som skickas i april att innehålla två inköp. Köpdatum 1.3.2023, periodbiljetten gäller 3.3–1.4.
Köpdatum 30.3.2023, periodbiljetten gäller 2.4–1.5.

I HRT-företagsportalen hittar du en inköpsrapport som visar biljettens giltighetstid och när den har debiterats. Dessa uppgifter visas separat för varje arbetstagare.