Anvisningar för HRT:s pendlingstjänst

I vår webbtjänst kan du själv administrera arbetsreseförmåner. På denna sida hittar du anvisningar för företagets huvudanvändare och anställda.

Obs! Bilderna och anvisningarna på denna sida kommer att uppdateras inom den närmaste framtiden.

 

För företagets huvudanvändare

Som huvudanvändare kan du: 

  • skicka inbjudningar till arbetstagare
  • ändra giltighetstiden för förmånstagarens arbetsreseförmån 
  • ändra resezonerna i förmånstagarens arbetsreseförmån
  • sätt ett nytt start- och/eller slutdatum för förmånen av en eller flera förmånstagare
  • lägga till en faktura och identifierare för förmånstagare
  • lägga till nya huvudanvändare till tjänsten och 
  • granska inköpsrapporter. 

För arbetstagare

HRT-arbetsreseförmån är en 30-dagarsbiljett som alltid är giltig. Arbetsgivaren beviljar förmånen till arbetstagaren som aktiverar den i HSL-appen. När arbetsgivaren har aktiverat förmånen, får arbetstagaren en inbjudan via e-post och kan ta förmånen i bruk. Om du redan har en fortlöpande sparbeställning som konsumentkund kan du avsluta beställningen efter 360 dygn utan en separat avbeställningsavgift. 

Ofta ställda frågor

Hittade du inte svaret på din fråga? Bekanta dig med ofta de ofta ställda frågorna.