Kort om HRT

Helsingforsregionens trafik dvs. HRT är en samkommun vars medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå.

Vi utgör ryggraden för resandet och pulsen i Helsingforsregionen. Vår uppgift är att lämna en renare och bättre värld för nästa generation.  Eftersom resandet förändras, måste vi förnya oss och även förutse framtidens resor. Vi är en entusiastisk grupp som bygger världens bäst fungerande stadsregion.

Allt är möjligt!