Närtågtrafiken har återgått till det normala på lördag efter kl. 05

Lokförarnas protest avbröt all närtågstrafik på torsdag och fredag 18-19.3. Närtågtrafiken har återgått till det normala på lördag efter kl. 05. Trafiken återgick gradvis till det normala och det innebär att vissa turer kan ha blivit okörda också efter kl. 05.

Uppdaterad 19.3 kl. 11.30: Information om resor i VR:s fjärrtrafik. Nya avgångstider för busslinje 738.

Uppdaterad 18.3 kl. 16.30: kundservicenumret betjänar tidigare än normalt också på fredagmorgon. Busslinjernas extra turer på fredag uppdaterad till listan över bussförbindelserna.

Uppdaterad 18.3 kl. 8.50: linje 965 får en extra avgång på båda riktningar. Den extra turen kör varje timme mellan kl. 10.10 och 22.40. Avgångstiden från Jokela är kl. X.10 och från Hyrylä kl. X.40.

Uppdaterad 17.3 kl 22.20: en del av busslinjerna har några extra turer på torsdag. Listan över bussförbindelserna är uppdaterad.

Uppdaterad 17.3 kl 21.00: tillagd en lista över alternativa bussförbindelser samt en uppgift om att kundservicenumret betjänar tidigare än normalt på torsdagmorgon

 

Lokförarnas protest avbryter all närtågstrafik på torsdag och fredag 18-19.3. Lokförarna kommer inte till sina arbetsturer som börjar på torsdag och fredag. Trafiken återupptas på lördag 20.3 uppskatningsvis vid början av morgontrafiken ca. kl. 05. Trafiken återgår gradvis till det normala och det innebär att vissa turer kan bli okörda också efter kl. 05.

HRT ordnar inte ersättande trafik. Man kan granska alternativa förbindelser i Reseplaneraren genom att avlägsna tågalternativet i Reseplanerarens inställningar.

HRT:s kundservicenummer (09) 4766 4000 betjänar på torsdag och fredag redan från klockan 6.30, en timme tidigare än vanligt p.g.a. situationen.

Eftersom det finns en viss risk att bussarna blir överbelastade, vädjar vi till att undvika kollektivtrafiken, om det bara är möjligt. På det viset möjliggör vi en trygg och smidig resa för dem som nödvändigtvis måste åka. Vi vill att kollektivtrafiken är trygg ur hälsosynvinkel även under avvikande omständigheter.

Alla VR-Närtrafiks och HRT:s enkel-, period- och seriebiljetter gäller ännu på fredag i fjärrtågen inom HRT-området. Fjärrtågen stannar i HRT-området i Dickursby, Böle, Helsingfors centralstation och i Alberga. I Kyrkslätt stannar endast en del av tågen: tågturerna kl. 18.55 och kl. 21.55 mot Helsingfors. Information om avgångarna t.ex. via tjänsten Junalähdöt (junalahdot.fi). Mer information om resor i VR:s fjärrtåg hittar du här (vr.fi).

Vi följer under torsdagen och fredagen hur situationen utvecklas och uppdaterar informationen på den här sidan.

Lista över alternativa bussförbindelser mot Helsingfors
Huvudbanan (Jokela - Hfrs)
Ringbanan (Lejle - Norra Haga)
Kustbanan (Sjundeå - Ilmala)

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i Reseplanerarens nätversion:

  1. Sök först en rutt i Reseplaneraren och öppna sedan Anpassa i ruttsökningen
  2. Ett Anpassa-fält öppnas där du kan välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster (blir grått)
  3. Stäng menun. Nya inställningar är i bruk automatiskt. Reseplaneraren visar nu alternativa förbindelser.

Blir med anvisningar som hänvisar till numren ovan

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i HRT-appen:

  1. Sök först en rutt i appens Reseplanerare och öppna sedan Inställningar i ruttsökningen
  2. På sidan Inställningar kan du välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster. Blir grått. Lämna på (blåa) andra alternativ.
  3. Stäng menun från Klar-knappen. Appen visar nu alternativa förbindelser.

Bild med anvisningar som hänvisar till numren ovan

 

Bild med anvisningar som hänvisar till numren ovan, skede 3

 

Alternativa bussförbindelser mot Helsingfors

En del av linjerna har extra turer. Med extra turer är trafiken tätare och bussen kan komma före den schemalagda tiden. Extra turer kan man se i Reseplanerarens sökresultaten till största del.

 

Huvudbanan (Jokela-Helsingfors)

Jokela
965 (till Skavaböle)

Torsdag: linje 965 får en extra avgång på båda riktningar. Den extra turen kör varje timme mellan kl. 10.10 och 22.40. Avgångstiden från Jokela är kl. X.10 och från Hyrylä kl. X.40.

Fredag: linje 965 får en extra avgång på båda riktningar. Den extra turen kör varje timme mellan kl. 5.10 och 22.40. Avgångstiden från Jokela är kl. X.10 och från Hyrylä kl. X.40. Turtätheten med extra turer under rusningstid ca. 30min.

Kervo
738 (till Fiskehamnen metro). Extra turer för linje 738 på torsdag och fredag.

Extra avgångar från Kervo ca kl: 7.25, 7.55, 9.35, 10.20, 11.00, 11.30, 11.57, 13.00, 13.58, 14.18, 15.34, 16.13, 17.00, 17.25, 18.40, 19.05, 20.15, 21.00 och 21.25.

Extra avgångar från Fiskehamnen ca kl: 8.34, 8.50, 9.35, 10.37, 11.20, 11.47, 12.27, 12.57, 14.00, 16.38, 17.10, 17.50, 18.15, 19.30, 19.55, 21.05, 22.00 och 22.25.

Savio

973 (till Korso)

Korso
731, 739
633 (till Hagnäs)

Räckhals
739 (från Larsvägen)
587 (från Asolaleden, till Mellungsbacka metro)

Björkby
623 (till Hagnäs)
722 (från Kyttlandsvägen)
724 (från Havukoski). Extra turer för linje 724 på torsdag och fredag. Turtäthet med extra turer 10-20min.

Dickursby
611. Extra turer för linje 611 på torsdag och fredag mellan schemalagda turer kl. 6-18.30. En del av 611B-turerna körs också som 611.
562 (till Mellungsbacka metro)
724 (från Ånäs). Extra turer för linje 724 på torsdag och fredag. Turtäthet med extra turer 10-20min.

Parkstad
73, 74, 75

Mosabacka
74

Malm
69, 70, 71, 73, 74
560 (till Gårdsbacka metro)
554, 561 (till Östra centrum metro)

Bocksbacka
61, 61T, 69
54 (till Östra centrum metro)

Åggelby
64, 69
550 (till Östra centrum metro)

Kottby
69 och bussarna längs Tusbyleden
56 (till Fiskehamnen metro)

Böle
spårvagn 2, 7 och 9
bussar 23, 69, U848
bussar 500, 510, 50, 59 (till Fiskehamnen metro)

Ringbanan (Lejle – Norra Haga)

Lejle
623 (till Hagnäs)

Extra turer för linje 623 på torsdag och fredag. Turtäthet med extra turer under rusningstid 10min, under andra tider 20min.

Flygplatsen
615, 617, 415
561 (till Malm och Östra centrum metro)

Aviapolis
615, 617, 415
562 (till Dickursby och Mellungsbacka metro)
561 (till Malm och Östra centrum metro)

Kivistö
431, 616. Extra turer för linje 431 på torsdag och fredag. Turtätheten 20-30min kl. 6-21.
U455 – U465 (från Tavastehusledens hållplats)
576 (till Aviapolis, och därifrån bussar 615 och 617 mot Hfrs)

Veckal
433 (till Mårtensdal)
431 (från Vandaforsvägen). Extra turer för linje 431 på torsdag och fredag. Turtätheten 20-30min kl. 6-21.

Vandaforsen
322, 435, 436. Extra turer för linje 436 på torsdag och fredag. Extra turer körs från/till Vandaforsen, turtätheten Vandaforsen-Eliel 10min kl. 6-21.

Mårtensdal
421, 435, 436. Extra turer för linje 436 på torsdag och fredag. Extra turer körs från/till Vandaforsen, turtätheten Vandaforsen-Eliel 10min kl. 6-21.

Klippsta
411, 435, 436. Extra turer för linjerna 411 och 436 på torsdag och fredag. Extra turer vid linje 436 körs från/till Vandaforsen, turtätheten Vandaforsen-Eliel 10min kl. 6-21. Linje 411 körs med turtätheten av 10-20min.

Myrbacka
39, 411. Extra turer för linjerna 411 på torsdag och fredag. Linje 411 körs med turtätheten av 10-20min.

Malmgård
37
39 (från hållplatsen vid Malmgårdsvägen)

Gamlas
42, 43
41 (från Spelmansvägen)

Norra Haga
40
51 (till Hagnäs)

Kustbanan (Sjundeå-Ilmala)

Sjundeå
181, 182 (till Kyrkslätt)
U192 (från Kustvägen, stamväg 51)

Kyrkslätt, Tolls, Jorvas
171, 172, 173, 174 (till Mattby metro)
U192 (från Västerleden, stamväg 51)

Masaby
171, 172, 173 (till Mattby metro)

Esbo
200, 213
134, 136, 531 (till Mattby metro)
118 (till Ängskulla metro)

Domsby
213
118 (till Ängskulla metro)

Grankulla
212
548, 549 (till Hagalund metro)
533 (till Mattby metro)

Kera
212, 213, U280 (från Knektbro)
200 (från Åbovägen)

Kilo
114 (till Idrottsparken metro)
200 (från Åbovägen)

Alberga
200
550, 550 (från hållplatsen vid Ring I, till Aalto-universitetet metro)
502 (till Munksnäs, Mejlans och Hagnäs)

Mäkkylä
200
550 (till Aalto-universitetet metro)

Sockenbacka
38, 39, 200

Gjuteriet
37, 321-345 (från hållplatsen Vichtisvägens bro)

Hoplax
40, 41 (från Brandbrunnsplatsen)

Ilmala
23