HRT:s trafik under midsommar

Dagen före midsommarafton torsdagen den 24 juni körs enligt fredagstidtabeller. På midsommarafton fredagen den 25 juni körs enligt lördagstidtabeller och på midsommardag lördagen den 26 juni går trafiken enligt söndagstidtabeller. Natten mellan midsommardag och söndag körs också nattrafik. U-busslinjerna kör avvikande trafik.

Dagen före midsommarafton torsdagen den 24 juni körs enligt fredagstidtabeller. Undantaget är Kyrkslätts närbuss, som kör som vanligt på torsdag. Avvikelser på U-busslinjerna är också möjliga.

På midsommarafton den 25 juni körs enligt lördagstidtabeller. Bussarna på U-linjerna kör enligt lördagstidtabeller på midsommarafton fram till kl. 13, varefter endast en del av avgångarna på U-linjerna körs.

På midsommardag den 26 juni körs enligt söndagstidtabeller och natten mellan midsommardag och söndag körs också nattrafik. U-busslinjerna kör begränsad trafik.

U-busslinjernas tidtabeller hittar du på matkahuolto.fi.

Trafiken med U- och L-tågen har på grund av spårarbeten ersatts av busslinjerna 911X och 182X mellan Köklax-Kyrkslätt 26.6 kl. 01.00 – 27.6 kl. 07.00, dvs. från natten efter midsommarafton till söndagsmorgon. Mer information hittar du här.

Linje 24S till Fölisön har extra turer

Linje 24S har extra turer på midsommarafton den 25 juni mellan Stationsplatsen–Fölisön. Linje 24S kör inte via Hietaniemi.

Avgångarna på linje 24S från Stationsplatsen, från hållplatsen Posthuset:
16.00, 16.28, 16.49, 17.17, 17.38, 18.06, 18.27, 18.55, 19.17, 19.45, 20.06, 20.34, 20.55, 21.24, 21.45, 22.13, 22.34, 23.02, 23.23, 23.51, 00.12

Avgångarna på linje 24S från Fölisön:
16.25, 16.53, 17.14, 17.42, 18.03, 18.31, 18.52, 19.20, 19.41, 20.09, 20.30, 20.58, 21.19, 21.47, 22.08, 22.36, 22.57, 23.25, 23.46, 00.14, 00.35

Rutten och tidtabellen för linje 24S finns i Reseplaneraren.