Rihtniemi ny ordförande för Finlands Lokaltrafikförening

Vid årsmötet 22.3 valde Finlands Lokaltrafikförening rf en ny
styrelse för förbundet.  Verkställande direktör Suvi Rihtniemi vid
HRT valdes till styrelseordförande och Sirpa Korte från Åbo
kollektivtrafikkontor till vice ordförande.

Styrelsen har allt som allt 9 medlemmar. Före  Rihtniemi var
verkställande direktör Matti Lahdenranta vid HST ordförande för
Lokaltrafikföreningen.

”Kollektivtrafikens betydelse vid samordningen av
markanvändningen, boendet och trafiken i huvudstadsregionen är helt
central. Kollektivtrafikens betydelse ökar i rask takt även i de
andra städerna. Det är fint att få vara med om att utveckla
kollektivtrafiken på riksnivå och utveckla Lokaltrafikföreningen
den viktigaste intressebevakaren”, säger Rihtniemi. 

Styrelsens sammansättning:

Ordinarie medlem (ersättare inom parentes)

Matti Lahdenranta, HST (Pekka Sirviö HST)

Pekka Pirhonen, Tammerfors TKL (Ilkka Ala-Maakala, TKL)

Antti Korhonen, VR Närtrafik (Teppo Sotavalta, VR Närtrafik)

Simo Andersson, Oy Andersson Ab (Markku Hermonen, Porin
Linjat Oy)

Martti Paunu, Väinö Paunu Oy (Terhi Penttilä, Länsilinjat Oy)

Suvi Rihtniemi ordf. HRT (Pirkko Lento, HRT)

Reijo Mäkinen, HRT (Arttu Kuukankorpi, HRT)

Mika Periviita, Tammerfors kollektivtrafikkontor (Juha-Pekka
Häyrynen, Tammerfors kollektivtrafik)

Sirpa Korte, vice ordf. Åbo kollektivtrafikkontor (Timo
Ahokanto, Åbo kollektivtrafik)

 

Finlands lokaltrafikförening rf (PLL) är en intresse- och
samarbetsorganisation för kollektivtrafiken i olika städer.
Förbundets viktigaste uppgift är att påverka myndigheterna i för
lokaltrafiken betydelsefulla frågor samt att fördjupa kunskaperna
om kollektivtrafiken och utveckla yrkesskickligheten.  Medlemmar i
Lokaltrafikföreningen är trafikföretag: Affärsverk, kommunala och
privata bussbolag, VR Närtrafik, Helsingforsregionens trafik (HRT)
samt Tammerfors och Åbo kollektivtrafikenheter.