HRT:s styrelsebeslut 29.5.2012

Föredragningslistan kan läsas
här (på finska).

Beslut om trafikeringen av busslinjer

Styrelsen valde trafikföretagen som skall sköta
trafikeringen av Helsingfors interna busslinjer 16, 17, 18, 18N,
39N, 45 och 55 samt regionlinjerna 39 och 550. Avtalen träder i
kraft 1.1.2013. Information om beslutet ingår i ett separat
meddelande. 

Förlängda trafikeringsavtal

Styrelsen förlänger trafikeringsavtalen för Esbos
interna linjer 2, 4, 12, 14, 42 och 46 och Helsingfors interna
linje 53 samt regionlinjerna 205, 503, 504 och 506 med två år och
avtalet för Esbolinjerna P20, P21 och 96H med ett år.

Anbudsförfarande rörande anropstrafikStyrelsen valde aktiebolaget Rapiditaxi Oy för att sköta
trafikeringen av anropslinjen under pilotprojektet, som pågår i tre
år. I anropstjänsten ingår trafik med tre fordon. Trafikeringen
inleds i oktober 2012.

Rättelseyrkande gällande upphandlingen av
sms-biljettjänstenStyrelsen avslog Unwire Denmark ApS:n yrkande på rättelse av
upphandlingen och höll det tidigare upphandlingsbeslutet i
kraft.

Ändring av betalningstidtabellen för Westendin LinjaStyrelsen befullmäktigade verkställande direktören att avtala
med Westendin Linja om betalningen av trafikeringsersättningar
veckovis i efterskott i juni-augusti.

HRT:s instruktion om gästfrihet, förmåner och gåvorStyrelsen godkände HRT:s instruktion om ekonomiska förmåner
som utomstående erbjuder förtroendevalda, tjänsteinnehavare och
personalen.

Mångsidigare spårvagnslinje 1Styrelsen gav ett utlåtande till Helsingfors stad om ändring
av spårvagnslinje 1 i enlighet med förslaget.

Utlåtande om busslinje 56Styrelsen gav ett utlåtande till Helsingfors stad om
utvecklingen av linje 56 i enlighet med förslaget.

Sänkning av priset på de interna biljetterna i HelsingforsHRT anser inte förslaget om en sänkning av priset på de
interna biljetterna i Helsingfors vara motiverat.

Beviljande av fribiljetter för personer födda 1926 eller
tidigareHRT anser det inte motiverat att utöka grunderna för
beviljande av fribiljetter. Utökningen skulle öka HRT-kommunernas
betalningsandelar med cirka 2,5 miljoner euro om året.

Utlåtande om beredningen av delgeneralplanen för TallmoStyrelsen beslöt om ett utlåtande till Sibbo kommun om
delgeneralplanen för Tallmo i enlighet med det ändrade
förslaget.

Styckkostnader i kollektivtrafikenPrisutvecklingen i metro- och spårvagnstrafiken har varit
måttligare än allmänt sett i kommunernas upphandling av tjänster
åren 2005–2011. Prisutvecklingen i busstrafiken har i sin tur varit
snabbare än den allmänna kostnadsutvecklingen.

Delårsrapport 1/2012Information om HRT:s delårsrapport ingår i ett separat
meddelande.