Avgångsplatsen för veckoslutens efternattsbussar ändras i Kampen 17.8

Avgångsplatsen för de efternattslinjer till Esbo som avgår från
Kampen ändras 17.8. I fortsättningen avgår bussarna från
Esboterminalen i Kampen, alltså även efter kl. 2.30. Ändringen
gäller efternattstrafiken på nätterna mellan fredag och lördag samt
lördag och söndag. Dessutom gäller ändringen speciella dagar, såsom
t.ex. den förlängda efternattstrafiken efter Konstens natt.

Linjerna
195N, 231N och 270N avgår också framöver från
Elielplatsen.

Ingången till Esboterminalen finns under veckoslutens
efternattstrafik fr.o.m. kl. 1.30 på Narinkens sida. Ingången är
den samma som för fjärrtrafiken. Biljetterna för dem som är på väg
till terminalen kontrolleras vid dörren. Det är alltså bara en
ingång som är i användning och för att allt skall löpa smidigt
rekommenderar HRT att passagerarna använder värdebiljetter.
Eftersom allas biljetter kontrolleras lönar det sig också att komma
i god tid före avgången. Vid behov kan biljetter köpas i automaten
i anslutning till ingången.

”Det finns ordningsvakter på plats på veckosluten och de
ansvarar för biljettkontrollen. Målet är att öka säkerheten för
både chaufförer och passagerare som är ute på småtimmarna.
Ordningsvakten får hindra en person att komma in i terminalen om
det finns skäl att misstänka att personen i fråga äventyrar
säkerheten för andra. Att hålla terminalen öppen på natten är
faktiskt till fördel för alla, eftersom man nu kan vänta på bussen
inomhus”, säger Jaakko Heinilä, chefen för HRT:s kontrollenhet.

Ändringar i bussrutterna i Esbo sent på kvällen och på
natten

Esbos efternattslinjer
100N, 130N, 140N, 210N och 220N har lagts ned och
ersatts med nya turer och N-rutter på regionlinjerna. Linjerna
109, 132, 147, 150 och 154 har fått
nya N-rutter. Dessutom har N-rutten på linje
270 ändrats.De nya N-turerna körs sent på
kvällarna och på nätterna. Eftersom det område som N-rutterna
betjänar är större än serviceområdet för grundrutten, ersätter
N-rutterna också den sena kvällstrafiken på andra regionlinjer.