Studerande reser med rabatt med resekort – rabattgruppen måste uppdateras årligen

Höstterminen håller på att komma i gång i huvudstadsregionen. En
studerande får 50 % rabatt på period- och värdebiljetterna i
kollektivtrafiken på sitt resekort, men det ställs vissa villkor.

”Hemkommunen för den studerande måste finnas i HRT-området
och den studerande måste vara fast bosatt här”, säger Tarja Ikola,
förman för HRT:s serviceställen.

Den studerande måste vara minst 17 år och han eller hon måste
studera på heltid.   Studierna ska leda till ett yrke eller en
examen.

Den som fyllt 30 år måste visa upp ett positivt beslut av FPA
om beviljande av studiestöd eller rehabiliteringspenning.

”Det här lägger inte alla märke till, efter att de i åratal
har kommit för att ladda sitt kort”, säger Tarja.

Rabatt kan inte beviljas för fortsatta studier eller för
läroavtalsutbildning. Rabattbiljetter kan beviljas utländska
utbytesstuderande.

Livligt på serviceställena

Resekortet kan laddas med period eller värde till rabatterat
pris så länge kundgruppen ”studerande” är i kraft på kortet.
Kundgruppen måste uppdateras årligen.

Till HRT:s serviceställe måste den studerande ta med en
ansökan om studierabatt på HRT:s biljetter som är mindre än tre
månader gammal och försedd med studieinrättningens stämpel och
underskrift.

Alternativt kan rätten till studierabatt bestyrkas med ett
blått studiekort av FSF eller SAMOK, ett grönt kort av SAKKI eller
ett kort av Finlands Gymnasistförbund.  Kortet bör vara försett med
årets stämpel.

”Servicestället vid Järnvägstorget öppnar redan kl. 7.30. Det
lönar sig att komma på förmiddagen eftersom det är lugnare då”,
tipsar Tarja.

Fram till 7 september betjänas studerandena vid en särskild
lucka vid Järnvägstorget. Det går bra att ställa sig i kön bara för
att uppdatera rätten till rabatt.

Flera uppdateringsställen

Jag hoppas att studerandena tar fram både resekortet och
studieintyget redan i kön så att de inte behöver gräva efter dem i
sina väskor när det blir deras tur”, konstaterar Ikola.

”För andra kunder kan det vara värt att notera att
höstterminen börjar. Det kan vara mycket livligt fram till slutet
av september. Resekortet kan sedan laddas till exempel i
R-kioskerna och i Prismorna”.

Tillfälliga jourer för uppdatering av resekort har inrättats
för de studerande i Helsingfors universitets huvudbyggnad, på
campus Vik och Aalto-universitetets campus i Otnäs. De betjänar
fram till 7.9.

I Vanda och Esbo kan uppdateringen också skötas i
samservicekontoren.

”Det lönar sig inte att lämna uppdateringen till sista dagen.
Det finns tiotusentals studeranden i området”, påminner Tarja.

Mer information om att skaffa resekort med
studierabatt och om uppdateringen