Delta i planeringen av linjenätet i Sibbo på HRT:s blogg

HRT kan också fråga via bloggen sibbobornas synpunkter på
olika alternativa planer och idéer.

HRT önskar att invånarna i Sibbo aktivt skriver kommentarer
på bloggen, eftersom den information som fås av passagerare är
värdefull och nyttig i utveckling av trafiken i Sibbo.

Till
bloggen

HRT bestämmer i början av arbetet servicenivån d.v.s. hurdan
service och hur mycket behövs på olika områden i Sibbo. Bland annat
antalet invånare och arbetsplatser samt de nuvarande förbindelserna
påverkar servicenivån. När servicenivån har bestämts, startar
planeringen av linjenätet och turintervallerna.

I planeringen av linjenätet deltar också representanter för
Sibbo kommun. Arbetet är klart på sommaren 2013.