HRT:s mobiltjänster underlättar resandet

I planeringen av de mobila tjänsterna har man tagit hänsyn
till användningssituationen. Sidorna är optimerade för telefonens
skärm och de laddas snabbt. Presentationssättet är enkelt och
tydligt. Mobila tjänster gör det möjligt att vår information är
tillgänglig överallt och i alla situationer”, säger Jari Honkonen,
projektchef för HRT:s informationstjänster.

Nyheter på kommande

”Vi håller på att förnya våra tidtabell- och ruttjänster.
Efter förnyelsen finns till exempel tjänsten Mina avgångar under en
samma adress som Resplanen. Det blir lättare att använda mobila
tjänster. Positionsuppgifter kan användas till nytta när man söker
en rutt”, berättar Honkonen.

HRT främjar applikationsutveckling

”Vi utvecklar tjänster som alla kan använda. Andra kan
utveckla applikationer för olika plattformar och för mindre
användargrupper”, säger Honkonen.

HRT främjar dock skapandet av applikationer. Utvecklarna kan
fritt använda HRT:s öppna data, t.ex. Resplanens
tidtabellsmaterial.

”Det är bara bra att information sprider sig för det ökar
användning av våra tjänster.”

På basis av HRT:s data har flera applikationer skapats och de
kommer att skapas mer. HRT är i år med i tävlingen
Apps4Finland.