HRT:s styrelsebeslut 13.11.2012

Anbudsförfarande för busstrafiken

Styrelsen beslöt ordna ett anbudsförfarande om de linjer som
har tillfälliga trafikeringsavtal på grund av konkursen av
Westendin Linjat. De tillfälliga trafikeringsavtalen är i kraft
till början av sommaren 2013.

Serviceavtal gällande Böle station

Styrelsen godkände serviceavtalet mellan HRT och Kiinteistö
Oy om användning av lokaler i Böle station och förbindelser för
kollektivtrafikens behov. Avtalet är tidsbundet och gäller 30 år.

Beviljande av fribiljetter till sakkunnigmedlemmar i
styrelsen


Styrelsen beslöt bevilja fribiljetter till de sakkunniga i
HRT:s styrelse som är utsedda av kommunerna med samma villkor än
till styrelsens förtroendevalda.

Utredning om spårvägen i Munkshöjden

Styrelsen konstaterade att spårvägen i Munkshöjden är enligt
utredningen ett projekt som ska stödas och skickar detta
ställningstagande till Helsingfors stad och Nylands ELY-central.

Utlåtande till Sibbo kommun om utkast till delgeneralplan
för Tallmo


Styrelsen bordlade ärendet.

Motioner gällande höstens ändringar i linjenätet

Styrelsen gav sina utlåtanden om motionerna enligt
beredningstexterna.