HRT:s styrelsebeslut 11.12.2012

Upphandlingen av busstrafiken avgjord

Styrelsen valde trafikidkarna för 20 linjer och 12
avtalsobjekt. Se separat
meddelande (på finska).

De nya avtalen om busstrafiken i Kyrkslätt och
Sibbo


Styrelsen godkände de nya principerna enligt vilka
busstrafiken i Kyrkslätt och Sibbo kommer att ordnas efter sommaren
2014. I modellen ingår att trafikföretaget erbjuder en
helhetsersättning i anbudsförfarandet som är fast under det första
året. Efter det avgörs 30 procent av ersättningen på basis av
passagerarantalet.

Beställning av närtågstrafiken från VR 2013

Styrelsen beslöt beställa närtågstrafiken från VR med högst
49,6 milj. euro år 2013. Styrelsen kräver också att VR tar tillbaka
sitt ensidiga beslut om minskat antal av tågen.

Ändringarna i tvärgående linjer på hösten 2013

Styrelsen beslöt att lägga ner Helsingfors busslinje 52A samt
regionlinjen 512 och upprätta nya busslinjer 552 och 554 samt ändra
rutten för linje 54. Ändringarna träder i kraft i början av
höstsäsongen 2013.

Ordnande av anbudsförfarande för busstrafiken

Styrelsen beslöt genomföra anbudsförfarande om Helsingfors
interna busslinjer nästa vår. Trafiken som ska konkurrensutsättas
utgör ungefär 7 procent av HRT:s linjekilometer och de nya avtalen
träder i kraft i början av 2014.

Jouko-linjerna läggs ner

Styrelsen beslöt att lägga ner Jouko-linjerna i slutet av
2013. De ersätts med nya linjer som kommer att köras med
minibussar.

HRT till medlem i Teleforum

Styrelsen beslöt att HRT blir medlem i Teleforum ry fr.o.m.
början av nästa år.

Utlåtande till Sibbo kommun om utkast till delgeneralplan
för Tallmo


Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt föredragningslistan.

Utlåtande om förslag till etapplandskapsplan 2 för
Nyland


Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt föredragningslistan.

Sammanträdesarvoden för förtroendevalda 2013

Styrelsen föreslår till samkommunsstämman att arvoden och
ersättningar för förtroendevalda betalas enligt förslaget.