Konkurrensutsättningen av busslinjerna 105, 109, 206, 212 och 213 avgjord

Prisnivån på trafiken som konkurrensutsattes nu minskar med 9
% i snitt, vilket på årsnivå innebär en kostnadsminskning på 0,5
miljoner euro. Orsaken till prisminskningen är att de nuvarande
korta och tillfälliga avtalen konkurrensutsattes med brådskande
tidtabell efter att Westendin Linja Oy gick i konkurs. Prisnivån i
avtalen blev därför högre än vanligt.

Nya bussar 2014I början av 2014 sätts 7 nya bussar in på
de konkurrensutsatta linjerna. De nya bussarna fyller
E6-utsläppsnormen. I bussarna finns dessutom luftkonditionering i
passagerarutrymmet, alkolås, bevakningskameror vid dörrarna samt
ett system för uppföljning av körtekniken. Förarnas säkerhet
förbättras med säkerhetshytter och kameraövervakning.

Nuvarande och nya trafikföretag fr.o.m. 17.6.2013

Linjer

Nyvarande trafikföretag

Nytt trafikföretag

 

105

Åbergin Linja Oy

Bus Travel Åbergin linja Oy

109

Oy Andersson Ab

Nobina Finland Oy

206, 212, 213

Nobina Finland Oy

Nobina Finland Oy